§ 11. - Utworzenie przymusowych lokalnych zrzeszeń prywatnych właścicieli nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.51.386

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 września 1949 r.
§  11.
Nadzór nad zrzeszeniami należy do powiatowej władzy administracji ogólnej.

Jeżeli zarząd zrzeszenia narusza prawo lub postanowienia statutu, wojewódzka władza administracji ogólnej jest władna rozwiązać zarząd zrzeszenia oraz powołać na czas określony zarządcę przymusowego, posiadającego uprawnienia władz zrzeszenia.