§ 10. - Utworzenie przymusowych lokalnych zrzeszeń prywatnych właścicieli nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.51.386

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 września 1949 r.
§  10.
Zaległe składki członkowskie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych, za pośrednictwem organów wykonawczych zarządów miejskich i gminnych w zakresie przewidzianym przepisami art. 1 ust. 3 dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 84).