Art. 9. - Utworzenie przymusowego zrzeszenia przedsiębiorców gorzelń rolniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.32.139

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1947 r.
Art.  9.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych.