Art. 6. - Utworzenie przymusowego zrzeszenia przedsiębiorców gorzelń rolniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.32.139

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1947 r.
Art.  6.

Nadzór nad działalnością Zrzeszenia sprawują Ministrowie: Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych za pośrednictwem swoich delegatów, których uprawnienia określi statut Zrzeszenia.