Art. 5. - Utworzenie przymusowego zrzeszenia przedsiębiorców gorzelń rolniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.32.139

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1947 r.
Art.  5.

Statut nadaje Zrzeszeniu Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych. Statut ten podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim.

Statut winien zapewnić przedstawicielom Spółdzielni – członków Zrzeszenia przeważający udział we władzach Zrzeszenia.