Art. 4. - Utworzenie przymusowego zrzeszenia przedsiębiorców gorzelń rolniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.32.139

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1947 r.
Art.  4.

Przedmiotem działalności Zrzeszenia jest:

1)
nadzór oraz współdziałanie w zakresie: a) produkcji i wykonania planu produkcji spirytusu w gorzelniach prowadzonych przez członków Zrzeszenia, jak również b) wykonania dostaw spirytusu z tych gorzelń;
2)
prowadzenie rozliczeń z dostaw spirytusu oraz współdziałanie w finansowaniu odbudowy i produkcji gorzelń; współdziałanie bądź uczestniczenie w przedsiębiorstwach i instytucjach, mających na celu obsługę materiałową, techniczną i naukową gorzelń oraz współdziałanie w tym zakresie z przedsiębiorcami - członkami Zrzeszenia;
3)
uczestniczenie - za zgodą Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych - w instytucjach, mających na celu rozwój produkcji, zużycia lub przerobu spirytusu na cele niekonsumpcyjne, oraz organizowanie - za zezwoleniem Ministra Skarbu - zbytu spirytusu niekonsumpcyjnego na podstawie umów z Państwowym Monopolem Spirytusowym.