Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego "Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.67.654

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 lipca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROBÓT PUBLICZNYCH
z dnia 27 lipca 1924 r.
w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego "Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku".

Na zasadzie § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca 1924 r. o nadaniu statutu dla Państwowych Zakładów Wodociągowych na Górnym Śląsku (Dz. U. R. P. № 56 poz. 569) zarządza się co następuje:
Tworzy się z dniem 1 sierpnia 1924 r. przedsiębiorstwo państwowe "Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku" na zasadach ustalonych w nadanym statucie (Załącznik do rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 28 czerwca 1924 r. poz. 569).
Siedzibą przedsiębiorstwa "Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku" jest miasto Katowice.
Przedsiębiorstwo wymienione w § 1 obejmuje zakłady wodociągowe Szybu Adolfa pod Tarnowskiemi Górami oraz część rurociągów i stacje wodne, które przeszły w myśl Konwencji Genewskiej z dn. 15 maja 1922 r. na własność Polski.