§ 2. - Utworzenie powiatu radymniańskiego w województwie rzeszowskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.49.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1954 r.
§  2.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.