§ 1. - Utworzenie powiatu radymniańskiego w województwie rzeszowskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.49.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1954 r.
§  1.
1.
Tworzy się w województwie rzeszowskim powiat radymniański z siedzibą powiatowej rady narodowej w Radymnie.
2.
W skład nowoutworzonego powiatu radymniańskiego w województwie rzeszowskim wchodzą:
1)
z powiatu jarosławskiego w tymże województwie:
a)
miasto Radymno,
b)
gromady: Duńkowice, Kaszyce, Laszki, Łowce, Michałówka, Miękisz Nowy, Młyny, Ostrów, Skołoszów, Sośnica, Wietlin;
2)
z powiatu przemyskiego w tymże województwie gromady: Kalników, Orły, Stubno, Trójczyce, Walawa;
3)
z powiatu lubaczowskiego w tymże województwie gromada Kobylnica Wołoska.