Utworzenie powiatowego Urzędu Ziemskiego w Gdyni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.59.518

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA REFORM ROLNYCH
z dnia 22 czerwca 1927 r.
w sprawie utworzenia Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Gdyni.

Na mocy art. 21 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 roku o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i organizacji urzędów i komisyj ziemskich (Dz. U. R. P. № 90, poz. 706) zarządzam co następuje:
Na obszarze właściwości terytorjalnej Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Grudziądzu tworzy się Powiatowy Urząd Ziemski w Gdyni.
Kompetencja terytorjalna Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Gdyni rozciąga się na powiat morski, utworzony rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1926 roku w sprawie utworzenia powiatu morskiego w Gdyni (Dz. U. R. P. № 117, poz. 678) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1926 roku w sprawie oznaczenia granic powiatu morskiego (Dz. U. R. P. № 128, poz. 760).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.