§ 2. - Utworzenie podurzędu celnego w siedzibie przedsiębiorstwa Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S.A. w Chrzanowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.71.478

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1939 r.
§  2.
Do zakresu działania utworzonego w myśl § 1 podurzędu należy odprawa celna przywozowa gotowych części samochodowych i podwozi samochodowych.