§ 1. - Utworzenie podurzędu celnego w siedzibie przedsiębiorstwa Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S.A. w Chrzanowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.71.478

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1939 r.
§  1.
1.
W okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Mysłowicach tworzy się w siedzibie przedsiębiorstwa "Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S. A. w Chrzanowie" podurząd celny pod nazwą "Podurząd Celny w Chrzanowie - Fablok".
2.
Urzędem macierzystym tego podurzędu jest urząd celny w Katowicach.