§ 3. - Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.106.888

Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 2005 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.