§ 2. - Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.106.888

Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 2005 r.
§  2.
Ogólnym kierunkiem działalności Uczelni jest prowadzenie kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i ekonomicznych.