§ 1. - Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.106.888

Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 2005 r.
§  1.
1.
Tworzy się z dniem 1 lipca 2005 r. państwową wyższą szkołę zawodową pod nazwą "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu", zwaną dalej "Uczelnią".
2.
Siedzibą Uczelni jest miasto Oświęcim.