Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.21.69

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1918 r.

DEKRET
w sprawie utworzenia państwowego urzędu zakupu artykułów pierwszej potrzeby.

Dla zrealizowania i ujednostajnienia akcji zakupu artykułów pierwszej potrzeby utworzony zostaje przy Ministerstwie Aprowizacji "państwowy urząd zakupu artykułów pierwszej potrzeby".
Zakres działania i podstawy organizacyjne opierają się na statucie, który zostanie ułożony przez Ministerstwo Aprowizacji w porozumieniu z ministerstwami Skarbu i Przemysłu i Handlu.

Finansowe oparcie państwowego urzędu zakupu artykułów pierwszej potrzeby stanowi kredyt państwowy do wysokości oznaczonej w Statucie.

Wszelkie tranzakcje i umowy państwowego urzędu zakupu artykułów pierwszej potrzeby gwarantuje Rząd Polski.

Wykonanie powyższego Dekretu polecam Ministrowi Aprowizacji.

Dan w Warszawie, dnia 18 grudnia 1918 r.