Art. 1. - Utworzenie państwowego przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.26.240

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1934 r.
Art.  1.

Eksploatowanie na rzecz Skarbu Państwa monopolu skarbowego, określonego ustawą z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. Nr. 47, poz. 409), powierza się przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą "Polski Monopol Tytoniowy", prowadzonemu na zasad ach handlowych.