Art. 17. - Utworzenie państwowego przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.26.240

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1934 r.
Art.  17.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu, o ile chodzi o postanowienia art. 3, z Ministrem Sprawiedliwości.