Art. 13. - Utworzenie państwowego przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.26.240

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1934 r.
Art.  13.

Od ostatecznych decyzyj władz i organów przedsiębiorstwa, wydanych w trybie postępowania administracyjnego w zakresie spraw, przewidzianych w art. 10 niniejszej ustawy, jako też i od ostatecznych decyzyj Ministra Skarbu lub władz i organów przedsiębiorstwa, wydanych w trybie postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 3 art. 11 niniejszej ustawy, służy prawo skargi do Najwyższego Trybunału Administracyjnego.