Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.23.129

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 1963 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 maja 1963 r.
w sprawie utworzenia osiedli Jastrzębia Góra w powiecie puckim, województwie gdańskim oraz Andrespol w powiecie i województwie łódzkim.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 września 1954 r. o osiedlach i radach narodowych osiedli (Dz. U. Nr 43, poz. 192) zarządza się, co następuje:
§  1. W powiecie puckim, województwie gdańskim tworzy się osiedle Jastrzębia Góra z obszaru gromady Jastrzębia Góra.
§  2. W powiecie łódzkim, województwie łódzkim tworzy się osiedle Andrespol z obszarów gromad Andrespol i Andrzejów w tymże powiecie i województwie.
§  3. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 1963 r.