Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.34.283

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO
z dnia 3 maja 1922 r.
o utworzeniu okręgu szkolnego wileńskiego.

Na podstawie art. 2 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz. U. R. P. № 50, poz. 304) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 27, poz. 222) zarządza się co następuje;
§  1. 1 Tworzy się okrąg szkolny wileński w granicach powiatów, wyliczonych w art. 1 i 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej, nad Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. № 26, poz. 213) z siedzibą kuratora w Wilnie.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 16 maja 1922 r.
1 Z dniem 1 kwietnia 1927 r. wydzielam z obszaru okręgów szkolnych białostockiego i poleskiego obszar obejmujący województwo nowogródzkie i włączam do okręgu szkolnego wileńskiego. Zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1927 r. o zmianie granic okręgów szkolnych białostockiego, poleskiego i wileńskiego. (Dz.U.27.20.157).