Utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.1014

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 27 sierpnia 2001 r.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Na podstawie art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) zarządza się, co następuje:
1.
Tworzy się obwody głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu, zarządzonych i wyznaczonych na dzień 23 września 2001 r.
2.
Wykaz obwodów głosowania, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  1

WYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA NA POLSKICH STATKACH MORSKICH

I. Armator: Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska, siedziba:

pl. Rodła 8, Szczecin

Nr obwoduNazwa statku
1001ARMIA KRAJOWA
1002BATALIONY CHŁOPSKIE
1003HUTA KATOWICE
1004(skreślony)
1005(skreślony)
1006(skreślony)
1007KOPALNIA SOSNOWIEC
1008LEGIONY POLSKIE
1009MACIEJ RATAJ
1010MAJOR HUBAL
1011OKSYWIE
1012ORLĘTA LWOWSKIE
1013POLSKA WALCZĄCA
1014POMORZE ZACHODNIE
1015POWSTANIEC STYCZNIOWY
1016(skreślony)
1017SOLIDARNOŚĆ
1018SZARE SZEREGI
1019ZIEMIA CHEŁMIŃSKA
1020ZIEMIA GNIEŹNIEŃSKA
1021ZIEMIA SUWALSKA
1022ZIEMIA TARNOWSKA
1023ZIEMIA ZAMOJSKA
II. Armator: Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich

"Odra", siedziba: ul. Jana Sołtana 1, Świnoujście

Nr obwoduNazwa statku
1024FOKA
1025HOMAR
1026KOLIAS
1027LANGUSTA
1028MUSTEL
1029TUNEK
III. Armator: Przedsiębiorstwo Połowów, Przetwórstwa i Handlu "Dalmor"

S.A., siedziba: ul. Hryniewickiego 10, Gdynia

Nr obwoduNazwa statku
1030ACAMAR
1031ACRUX
1032ALPHARD
1033ALTAIR II
1034ATRIA
1035CASSIOPEIA
1036DALMOR II
IV. Armator: Wyższa Szkoła Morska, siedziba: ul. Morska 83, Gdynia
Nr obwoduNazwa statku
1037HORYZONT II
1038DAR MŁODZIEŻY
V. Armator: Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu

"Petrobaltic" Sp. z o.o., siedziba: ul. Stary Dwór 9, Gdańsk

Nr obwoduNazwa statku
1039PETROBALTIC
1040BALTIC BETA
VI. Armator: Euroafrica Linie Żeglugowe Sp. z o.o., siedziba:

ul. Energetyków 3/4, Szczecin

Nr obwoduNazwa statku
1041INOWROCŁAW
1 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 września 2001 r. (Dz.U.01.101.1110) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 września 2001 r.