§ 2. - Utworzenie obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Makowie, zmiana granic powiatów: makowskiego i nowotarskiego oraz zmiana granic obszarów działania samorządowych reprezentacyj powiatowych: w Myślenicach, w Nowym Targu i w Żywcu w województwie krakowskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.81.600

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1929 r.
§  2.
Z powiatu nowotarskiego i z obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Nowym Targu wyłącza się gminy: Chabówka, Ponica i Rdzawka i włącza się je do powiatu makowskiego.