§ 1. - Utworzenie obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Makowie, zmiana granic powiatów: makowskiego i nowotarskiego oraz zmiana granic obszarów działania samorządowych reprezentacyj powiatowych: w Myślenicach, w Nowym Targu i w Żywcu w województwie krakowskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.81.600

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1929 r.
§  1.
Z obszarów działania samorządowych ręprezentacyj powiatowych w Myślenicach i w Żywcu wyłącza się gminy, należące do powiatu makowskiego.