§ 4. - Utworzenie niektórych miast.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.52.318

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1981 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1967 r.