§ 3. - Utworzenie niektórych miast.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.52.318

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1981 r.
§  3.
1.
W powiecie zgorzeleckim, województwie wrocławskim tworzy się miasto Węgliniec z osiedla Węgliniec.
2.
Granica miasta Węgliniec biegnie od linii drogowej oddziału nr 185 Nadleśnictwa Lasów Państwowych Węgliniec w kierunku wschodnim wzdłuż torów linii kolejowej od granicy Państwa do Węglińca i drogą leśną do drogi poprzecznej oddziału nr 180, skręca na południe i biegnie drogą leśną wzdłuż oddziałów leśnych nr 180, 201, 223 do drogi poprzecznej oddziału nr 223, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż oddziałowej drogi leśnej do jej zetknięcia się z torem linii kolejowej Czerwona Woda - Zgorzelec; po przecięciu linii toru kolejowego w kierunku zachodnim granica skręca na północ i drogą leśną w oddziałach nr 232, 207 i 185 dobiega - przecinając linię toru kolejowego granica Państwa-Węgliniec - do punktu zetknięcia się z drogą w oddziale leśnym nr 185 Nadleśnictwa Węgliniec.
3.
Obszary dotychczasowego osiedla Węgliniec położone poza granicami określonymi w ust. 1 podlegają włączeniu do gromad powiatu zgorzeleckiego w trybie obowiązujących przepisów.