Dziennik Ustaw

Dz. Praw Kr. Pol.1918.14.31

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 listopada 1918 r.

DEKRET
Rady Regencyjnej o utworzeniu Ministerstwa Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej i Ministerstwa Ochrony Pracy.

My, RADA REGENCYJNA KRÓLESTWA POLSKIEGO, postanowiliśmy i stanowimy, co następuje:
Art.  1.

Znosi się utworzone Dekretem z dnia 4 kwietnia 1918 r. Ministerstwo Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej i Ochrony Pracy. Równocześnie tworzy się: Ministerstwo Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej oraz Ministerstwo Ochrony Pracy, którym przekazuje się sprawy do odnośnych dziedzin należące.

Art.  2.

Wykonanie niniejszego dekretu poleca się Prezydentowi Ministrów, Ministrowi Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej oraz Ministrowi Pracy.

Dan w Warszawie, dnia 30 października 1918 roku.