Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.497

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  Tworzy się Ministerstwo Środowiska.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.