Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.13.142

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1919 r.

DEKRET
o utworzeniu Ministerstwa Poczt i Telegrafów.

Art.  1.

Zostaje utworzone Ministerstwo Poczt i Telegrafów.

Art.  2.

Z zakresu kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, określonej w art. 24 dekretu o tymczasowej organizacji władz naczelnych (Dz. Praw, rok 1918, № 1, poz. 1) wyłącza się sprawy poczt, telegrafów i telefonów i przekazuje Ministerstwu Poczt i Telegrafów.

Art.  3.

Wykonanie niniejszego dekretu poleca się Prezydentowi Ministrów oraz Ministrom Spraw Wewnętrznych i Poczt i Telegrafów.

Dan w Warszawie, dnia 5 lutego 1919 r.