Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.61.294

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1956 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 1956 r.
w sprawie utworzenia miasta Ustroń w powiecie cieszyńskim, województwie katowickim.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1. Z obszaru osiedla Ustroń w powiecie cieszyńskim, województwie katowickim tworzy się miasto Ustroń w tymże powiecie i województwie.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.