§ 7. - Utworzenie Magurskiego Parku Narodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.126.618

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 1994 r.
§  7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.