§ 6. - Utworzenie Magurskiego Parku Narodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.126.618

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 1994 r.
§  6.
1.
Wokół Parku tworzy się strefę ochronną, zwaną dalej "otuliną", o powierzchni 22.967 ha.
2.
Granica otuliny biegnie drogą krajową nr 993 Gorlice-Nowy Żmigród z miejscowości Rozdziele w kierunku wschodnim przez miejscowość Bednarka do miejscowości Samoklęski i dalej w kierunku południowym drogą wojewódzką nr 19155 przez miejscowości Mrukowa i Brzezowa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 19154 i dalej tą drogą do miejscowości Kąty, a następnie drogą wojewódzką nr 19164 przez miejscowość Myscowa do przysiółka Ostryszne i dalej drogą wojewódzką nr 19163 do miejscowości Polany. Z miejscowości Polany granica otuliny biegnie w kierunku południowym potokiem Wilsznia, a następnie potokiem Moczarnik do granicy państwa i dalej granicą państwa w kierunku zachodnim do znaku granicznego nr I/203/3.

Granica zachodnia otuliny biegnie w kierunku północnym od znaku granicznego nr I/203/3 rzeką Wisłoka przez miejscowość Radocyna do miejscowości Czarne i dalej drogą gminną przez miejscowość Czarne do styku z potokiem Zawoja, a następnie tym potokiem przez miejscowość Wołowiec do skrzyżowania się z drogą leśną (szlak turystyczny czerwony) i dalej tą drogą przez punkt topograficzny nr 614.8 do styku z potokiem Bartnianka i dalej tym potokiem w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Bartne do miejscowości Bodaki. Z miejscowości Bodaki granica otuliny biegnie drogą polną, a następnie leśną w kierunku północnym przez punkty topograficzne nr 457.2, 528.8, 537.2 do skrzyżowania z potokiem Wapnianka. Następnie potokiem Wapnianka przez miejscowość Wapienne do styku z potokiem Rozdzielnianka i dalej tym potokiem przez miejscowość Rozdziele do skrzyżowania się z drogą krajową nr 993 Gorlice-Nowy Żmigród.