§ 3. - Utworzenie Magurskiego Parku Narodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.126.618

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 1994 r.
§  3.
W zarząd Parku nie przechodzą nieruchomości Skarbu Państwa będące w dniu wejścia w życie rozporządzenia w zarządzie:
1)
Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Krakowie,
2)
Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Rzeszowie oraz grunty zajęte pod drogi publiczne,
3)
Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie oraz grunty zajęte pod drogi publiczne.