§ 1. - Utworzenie Magurskiego Parku Narodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.126.618

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 1994 r.
§  1.
Tworzy się Magurski Park Narodowy, zwany dalej "Parkiem", o powierzchni 19.961,92 ha, położony w województwach: krośnieńskim (19.338,21 ha) i nowosądeckim (623,71 ha).