§ 7. - Utworzenie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego. - Dz.U.1927.87.783 - OpenLEX

§ 7. - Utworzenie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.87.783

Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 1933 r.
§  7.
Kontrola nad czynnościami Polskiego Banku Komunalnego związanemi z administrowaniem komunalnym funduszem pożyczkowo-zapomogowym należeć będzie do komisji, o której mowa w poprzednich paragrafach.

Polski Bank Komunalny obowiązany jest składać co kwartał Ministrowi Spraw Wewnętrznych sprawozdanie z administrowania komunalnym funduszem pożyczkowo-zapomogowym, po uprzedniem rozpatrzeniu tego sprawozdania przez komisję.