§ 3. - Utworzenie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego. - Dz.U.1927.87.783 - OpenLEX

§ 3. - Utworzenie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.87.783

Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 1933 r.
§  3.
Powiatowe związki komunalne i gminy miejskie, wydzielone z powiatowego związku komunalnego, zwracać się mają o pożyczki i zapomogi z funduszu pożyczkowo-zapomogowego bezpośrednio do Polskiego Banku Komunalnego, który-po rozpatrzeniu podań - przedstawia je do decyzji specjalnej komisji (§ 4).