Utworzenie Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.17.91

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 listopada 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 stycznia 1959 r.
w sprawie utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego. *

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
Tworzy się Kampinoski Park Narodowy o obszarze około 34.310 ha, zwany dalej "Parkiem", położony w powiatach nowodworskim, pruszkowskim i sochaczewskim w województwie warszawskim.
(uchylone).
* Rozporządzenie uchylone z wyjątkiem § 1 w części dotyczącej utworzenia Kampinowskiego Parku Narodowego, na podstawie § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. w sprawie Kampinowskiego Parku Narodowego (Dz.U.97.132.876) z dniem 12 listopada 1997 r.