§ 2. - Utworzenie i zwinięcie niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.54.429

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1938 r.
§  2.
Zwija się następujące katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
A)
W Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego w Warszawie na Wydziale Teologii Katolickiej:

1. katedrę, języków semickich,

2. katedrę archeologii chrześcijańskiej i sztuki kościelnej.

B)
W Uniwersytecie Poznańskim w Poznaniu na Wydziale Rolniczo-Leśnym katedrę administracji i rachunkowości leśnej.
C)
W Politechnice Lwowskiej we Lwowie na Wydziale Architektonicznym katedrę architektury historycznej.