Utworzenie i zwinięcie niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.54.429

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO
z dnia 20 lipca 1938 r.
o utworzeniu i zwinięciu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 1, poz. 6) zarządzam co następuje:
Tworzy się następujące katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
A)
W Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Rolniczym katedrę mikrobiologii rolniczej.
B)
W Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego w Warszawie na Wydziale Teologii Katolickiej:

1. katedrę filozofii chrześcijańskiej II,

2. katedrę prawa kanonicznego II,

na Wydziale Humanistycznym katedrę filologii skandynawskiej.

C)
W Uniwersytecie Poznańskim w Poznaniu na Wydziale Prawno-Ekonomicznym katedrę prawa administracyjnego II,

na Wydziale Rolniczo-Leśnym katedrę urządzenia lasu.

D)
W Politechnice Lwowskiej na Wydziale Rolniczo-Lasowym:

1. katedrę maszynoznawstwa rolniczego,

2. katedrę hodowli i genetyki roślin, na Wydziale Architektonicznym katedrę historii architektury.

Zwija się następujące katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
A)
W Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego w Warszawie na Wydziale Teologii Katolickiej:

1. katedrę, języków semickich,

2. katedrę archeologii chrześcijańskiej i sztuki kościelnej.

B)
W Uniwersytecie Poznańskim w Poznaniu na Wydziale Rolniczo-Leśnym katedrę administracji i rachunkowości leśnej.
C)
W Politechnice Lwowskiej we Lwowie na Wydziale Architektonicznym katedrę architektury historycznej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.