Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.69.344

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 listopada 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 listopada 1958 r.
w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych osiedli w województwach rzeszowskim i wrocławskim.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 września 1954 r. o osiedlach i radach narodowych osiedli (Dz. U. Nr 43, poz. 192) zarządza się, co następuje:
§  1. Z gromady Jedlicze w powiecie krośnieńskim, województwie rzeszowskim wyłącza się miejscowości Jedlicze, Borek i Męcinka i z obszarów ich tworzy się osiedle Jedlicze w tymże powiecie i województwie.
§  2. W województwie wrocławskim tworzy się osiedla:
1) Słupiec w powiecie noworudzkim z obszaru gromady Słupiec w tymże powiecie,
2) Turoszów w powiecie zgorzeleckim z obszaru gromady Zatonie w tymże powiecie.
§  3. Z gromady Lubiechowa w powiecie złotoryjskim, województwie wrocławskim wyłącza się wieś Podgórki i włącza się ją do osiedla Wojcieszów w tymże powiecie i województwie.
§  4. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1959 r.