Art. 7. - Utworzenie i zakres działania Centralnego Urzędu Radiofonii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.9.50

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1949 r.
Art.  7.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych, Bezpieczeństwa Publicznego oraz Kultury i Sztuki - we właściwym im zakresie działania.