Art. 4. - Utworzenie i zakres działania Centralnego Urzędu Radiofonii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.9.50

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1949 r.
Art.  4.

Na czele Centralnego Urzędu Radiofonii stoi prezes, którego mianuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Wiceprezesów mianuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek prezesa Centralnego Urzędu Radiofonii.