Art. 2. - Utworzenie i zakres działania Centralnego Urzędu Radiofonii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.9.50

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1949 r.
Art.  2.

Centralny Urząd Radiofonii podlega Prezesowi Rady Ministrów. Sprawy, zastrzeżone właściwości Ministra Poczt i Telegrafów w przepisach, dotyczących radiofonii i telewizji dla powszechnego odbioru, przechodzą do zakresu działania Prezesa Rady Ministrów.