Utworzenie gminy wiejskiej Orły w powiecie przemyskim, województwie lwowskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.64.565

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 27 czerwca 1927 r.
o utworzeniu gminy wiejskiej Orły w powiecie przemyskim, województwie lwowskiem.

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. № 86, poz. 770) zarządzam co następuje:
Z gmin wiejskich: Drohojów, Hnatkowice i Małkowice w powiecie przemyskim, województwie lwowskiem, wyłącza się następujące parcele:
a)
z gminy Drohojów parcele-LL. 631, 643, 646, 648/1-5, 649, 650, 651, 652, 653/1-2, 654, 655, 656/1-7, 659/2-4, 660/1-3, 661, 662, 663/1-3, 664, 665/1-5, 667, 668/1-9, 669, 670/1-3, 671/1-3, 672, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683/1-2, 684/1-2, 685, 686/1-2, 687/1-5, 688/1-2, 689/1-6, 694, 695, 699, 700, 702, 703/1-3, 704, 711, 701 część, 125, 126, 127, 128, 131, 132,
b)
z gminy Hnatkowice parcele-LL. 131/1-2, 540/1-39, 541, 542, 543, 544, 545, 547/1-12, 548, 549, 550, 531/1-2, 552/1-2, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 563, 564, 566, 571, 576, 578, 579, 581, 582/1-2, 583, 584, 586/1, 587/1-2, 590, 591, 592, 593/1-4, 596, 642, 643, 645, 647/1-2, 58, 60, 61, 84, 85,
c)
z gminy Małkowice parcele-LL. 391, 392, 395, 396, 399/1-2, 400, 403/1-2, 404, 407, 408, 411/1-3, 412, 415, 416/1-2, 419/1-4, 420, 423/1-2, 424/1-2, 427/1-2, 428, 431, 432, 435, 436, 439, 440, 443, 44, 447/1-2, 448/1-2, 451, 452, 455, 456, 459, 460/1-2, 463/1-2, 464/1-2, 469/1-2, 470, 474, 475/1-6, 480, 481, 486/1-3, 487/1-2, 492/1-4, 493/1-3, 494, 499/1-2, 500, 505, 506/1-2, 518, 519, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527/1, 533 część, 534, 537 część, 1013 część, 1014 część, 1015,

i tworzy się z nich osobną gminę wiejską o nazwie "Orły" w tymże powiecie i województwie.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1927 r.