§ 2. - Utworzenie gminy wiejskiej Nowy Rogowiec w powiecie zbarazkim, województwie tarnopolskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.71.625

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1927 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1927 roku.