§ 5. - Utworzenie gminy wiejskiej Nałęczów i zmiana granic niektórych gmin wiejskich na obszarze powiatu puławskiego, w województwie lubelskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.18.167

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1929 r.
§  5.
Z gminy wiejskiej Szczekarków wyłącza się wieś Niedźwiadę Dużą i włącza się ją do gminy wiejskiej Opole.