§ 1. - Utworzenie gminy wiejskiej Nałęczów i zmiana granic niektórych gmin wiejskich na obszarze powiatu puławskiego, w województwie lubelskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.18.167

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1929 r.
§  1.
Z gminy wiejskiej Drzewce wyłącza się następujące miejscowości: wieś Bochotnicę, wieś Cynków, wieś Czesławice, wieś Charz A., i kolonję Charz B., wieś Chruszczów, uzdrowisko Nałęczów, kolonję Nałęczów, wieś Piotrowice, wieś Sadurki, wieś Strzelce, kolonję Strzelce oraz kolonję Paulinów i z wymienionych miejscowości tworzy się gminę wiejską Nałęczów.