Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.16.167

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lutego 1924 r.
§  2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 lipca 1924 r.