Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.16.167

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lutego 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 31 stycznia 1924 r.
o utworzeniu gminy wiejskiej Inowłódz w powiecie rawskim województwa warszawskiego.

Na mocy art. 1 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów: rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. № 86 poz. 770) zarządza się co następuje:
§  1. Z gminy Lubochnia wyłącza się osadę Inowłódz, folw. Inowłódz, kol. Królowa-Wola, wieś Królowa-Wola, wieś Poświętne, wieś Zakościele, kol. Teofilów oraz państwowe obszary leśna: Spała, Cygan, Konewka i Szczurek z Suchawą.

Z gminy Rzeczyca wyłącza się następujące miejscowości: wieś Liciążna, wieś Ządłowice oraz obszary państwowe: grunta po b. wsi Małomierz i obszary leśne Gacona i Ządłowice.

Z wyszczególnionych wyżej miejscowości tworzy się nową gminą wiejską Inowłódz z siedzibą własnego zarządu gminnego w Inowłodzu.

§  2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 lipca 1924 r.