§ 3. - Utworzenie gminy miejskiej Łapy w powiecie wysoko-mazowieckim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.68.656

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1931 r.
§  3.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.